Share on Social Media



மெக்சிகோ: மெக்சிகோவில் தஞ்சமடைந்துள்ள ஆயிரக்கணக்கான அகதிகளை சமாளிக்க முடியாமல் குடியேற்றத்துறை அதிகாரிகள் திணறி வருகின்றனர். அனுமதி ஆவணங்களை வழங்க சில மாதங்கள் ஆகும் என்பதால் நாட்டின் பிற பகுதிகளுக்கு மெக்சிகோ அதிகாரிகள் அனுப்பி வைக்கின்றனர்.



Source link

Share on Social Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *