Share on Social Media

ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஷிப் துப்பாக்கி சுடுதல் தகுதிப் போட்டியில் இந்திய நட்சத்திரங்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டனர். குரோஷியாவில் ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஷிப் துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டி நடக்கிறது. இதன் 10 மீ., ஏர் பிஸ்டல் கலப்பு அணிகள் போட்டியில் 43 அணிகள் களமிறங்கின

Thanks for the source

Share on Social Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *