Share on Social Media


புதுச்சேரி: புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இயங்கும் அனைத்து கல்லூரிகளிலும் 19-ம் தேதி முதல் நடைபெறவிருந்த தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்வுகள் நடைபெறும் தேதிகள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் எனவும் புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக்கழகம் அறிவித்துள்ளது.Thanks for the source

Share on Social Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *