Share on Social Media

பெண்கள் சிலர் தங்கள் பிறப்புறுப்புயில் பரு ஏற்படுவதை அறிந்திருக்கலாம். இந்த பருவானது தீங்கற்ற ஒன்றாகவும் இருக்கலாம் அல்லது பாலியல் ரீதியாக தொற்றை ஏற்படுத்தக்கூடிய தீவிரமான விஷயமாகவும் இருக்கலாம். எனவே பிறப்புறுப்புயில் ஏற்படும் பருக்களை நாம் கண்டுக்கொள்ளாமல் விட கூடாது. உங்கள் பிறப்புறுப்புக்கு அருகில் உள்ள வுல்வாவில் பரு ஏற்படுகிறது எனில் அதற்கு ஆறு வெவ்வேறு காரணங்கள் உள்ளன. எனவே அவற்றை பற்றி இப்போது விரிவாக பார்க்கலாம்.

Thanks for the Source

Share on Social Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *