Share on Social Mediaகுழந்தைகள் முதல் முதியோர் வரை யாரையும் தாக்கலாம் என்றாலும், நடைமுறையில் அதிக அளவில் சிறுவர், சிறுமிகளை இது பாதிக்கிறது.Source link

Share on Social Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *