Share on Social Mediaவெறும் படிப்பு மட்டுமே குழந்தைகளுக்கு போதாது. குழந்தைகளின் மூளை நன்கு வளர்ச்சி பெறவும் தூண்டப்படுவதற்கு ஏற்றதான பயிற்சிகளை விளையாட்டு மூலம் கொடுக்கலாம்.Source link

Share on Social Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *